For at forandre noget skal man være parat til at forandre sig selv!

Hjælp mig igang Kontakt mig

Familierådgivning

Som uddannet Pædagog og med over 25 års erfaring kender jeg til de mange udfordringer som børnefamilier en gang imellem løber ind i.

Få hjælp til hverdagen

I en travl hverdag glemmer du nogen gange at stoppe op og mærke efter. Jeg hjælper dig og din familie med at få overskuddet.

Få kvalificeret rådgivning

Som certificeret Familierådgiver har jeg de rigtige værktøjer til at hjælpe dig og din familie.

Om mig

Jeg hedder Jane Edsbo og er uddannet Pædagog med over 25 års erfaring med at arbejde med børns trivsel og udvikling. Jeg har altid lagt stor vægt på forældresamarbejdet. Jeg har taget den 2 årige Familierådgiver uddannelse på Blackbird Institute og er certificeret Familierådgiver fordi jeg ønsker at arbejde med familien som helhed.

Familierådgivning handler om et reflekterende samarbejde mellem forældre og rådgiver med et ønske om forandring.
Som uddannet pædagog i snart 29 år er det min erfaring at vores relationer og familiemønstre spejler måden vi agerer i samspillet med andre mennesker.
Vores mønster har gennem generationer haft og har betydning for måden vi agerer i samspillet med andre.
Forældre vil som udgangspunkt altid de bedste for deres børn og familie og handler med de bedste intentioner.
Ændring af vores mønstre både personlige og familiære, kræver egne og faglige refleksioner over vores mønstre. som familierådgiver kan jeg støtte jer i denne proces, med respekt og tillid til jeres familie historik
Jeg er uddannet familierådgiver på Blackbird instituttet hvor der er fokus på relationen og kroppens betydning for måden vi handler på. Oplevelsesorienteret familierådgivning er hvor familien er en helhed og har betydning for familiens udvikling og trivsel.