Familierådgivning handler om et reflekterende samarbejde mellem forældre og rådgiver med et ønske om forandring.
Som uddannet pædagog i snart 29 år er det min erfaring at vores relationer og familiemønstre spejler måden vi agerer i samspillet med andre mennesker.
Vores mønster har gennem generationer haft og har betydning for måden vi agerer i samspillet med andre.
Forældre vil som udgangspunkt altid de bedste for deres børn og familie og handler med de bedste intentioner.
Ændring af vores mønstre både personlige og familiære, kræver egne og faglige refleksioner over vores mønstre. som familierådgiver kan jeg støtte jer i denne proces, med respekt og tillid til jeres familie historik
Jeg er uddannet familierådgiver på Blackbird instituttet hvor der er fokus på relationen og kroppens betydning for måden vi handler på. Oplevelsesorienteret familierådgivning er hvor familien er en helhed og har betydning for familiens udvikling og trivsel.